Main pageAboutParticipantsTikhonova Christina
Tikhonova Christina
Russia
Microsoft President in Russia